Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

sttefcia
x
Reposted fromweheartit weheartit viakoralina koralina
sttefcia
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
sttefcia
4172 b15e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamiimi miimi
sttefcia
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viamiimi miimi
sttefcia
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamiimi miimi
sttefcia
Reposted fromfungi fungi viamiimi miimi
sttefcia

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viakomplikacja komplikacja
sttefcia
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaroyals royals
sttefcia
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
sttefcia

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaparrtyzant parrtyzant

June 27 2015

sttefcia
sttefcia
sttefcia
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

sttefcia

June 26 2015

sttefcia
3840 d802
Reposted fromonlywhite onlywhite viadusz dusz
sttefcia
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viafullmoon fullmoon
sttefcia
1209 e851 500
Reposted fromadkagar adkagar viamillys millys
sttefcia
3695 ee9d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl