Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

sttefcia
Reposted frombluuu bluuu viasensimilla sensimilla

October 11 2017

sttefcia

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viadancingwithaghost dancingwithaghost
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
sttefcia
8111 efa0 500
sttefcia
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 08 2017

sttefcia
4114 6d04
sttefcia

June 17 2017

sttefcia
2530 b629
Reposted frompeper peper viaIriss Iriss
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatroubles troubles

July 06 2015

sttefcia
x
Reposted fromweheartit weheartit viakoralina koralina
sttefcia
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
sttefcia
4172 b15e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamiimi miimi
sttefcia
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viamiimi miimi
sttefcia
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamiimi miimi
sttefcia
Reposted fromfungi fungi viamiimi miimi
sttefcia

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viakomplikacja komplikacja
sttefcia
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaroyals royals
sttefcia
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
sttefcia

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...